• (0030) 26950-33192

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Ε.Θ.Π.Ζ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Ε.Θ.Π.Ζ.)

Στη Ζάκυνθο υπάρχουν δυο πολλοί σημαντικοί βιότοποι θαλάσσιων ειδών που προστατεύονται με διεθνείς συμβάσεις. Πρόκειται για το βιότοπο αναπαραγωγής της χελώνας καρέττα-καρέττα (caretta-caretta) στον κόλπο του Λαγανά και τον οικότοπο διαβίωσης και αναπαραγωγής της Μεσογειακής φώκιας Μονάχους βόρεια και δυτικά του νησιού. Για τον πρώτο βιότοπο από τον Δεκέμβριο του