• (0030) 26950-33192

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Η οικονομία της Ζακύνθου στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. Ο τουρισμός αποτελεί τον πυλώνα της οικονομίας του νησιού και η ανάπτυξή του, που κάποιες φορές γίνεται διόγκωση, έχει περιορίσει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Παρόλα αυτά ο αγροτικός τομέας συμβάλλει κατά 12% στο εισόδημα των